Υπηρεσίες

dorizas

 

 

Ο Nικόλας Ντόριζας διατηρεί Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Μαρίνα Ζέα στον Πειραιά.
Οι κύριοι τομείς Αρχιτεκτονικής σύνθεσης με τους οποίους ασχολείται είναι:

  • – Σύγχρονες μονοκατοικίες
  • – Ειδικά / Εμπορικά κτίρια
  • – Αναστήλωση νεοκλασικών κτιρίων
  • – Εταιρική Ταυτότητα Εμπορικών Αλυσίδων