Συνεργασίες

Έχει συνεργαστεί σε μεμονωμένα έργα με τους :

 • Νίκο Βαλσαμάκη, αρχιτέκτονα
 • Adriano Cornoldi, καθηγητή I.U.A.V. Βενετία Ιταλίας
 • Μάνο Μπίρη, καθηγητή Ε.Μ.Π.
 • Δημήτρη Αυγουστίνο, καθηγητή Πολυτεχνείου Grenoble Γαλλίας
 • Βασίλη Προφυλλίδη, καθηγητή Δ.Π.Θ.
 • Γιάννη Τσουδερό, καθηγητή Ε.Μ.Π.
 • Antonio Citerio, αρχιτέκτονα Milano Ιταλίας
 • Παναγιώτη Καρύδη , καθηγητή Ε.Μ.Π.

Και με τις κατασκευαστικές εταιρίες :

 • ΔΙΕΚΑΤ
 • ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε
 • 3D DEVELOPMENTS. A (J&P)
 • ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΤΕΜΚΕ.
 • ΕΛ.ΚΑΤ.Α.Ε.
 • ΑΡΚΤΟ Α.Τ.Ε.Μ.Κ.Ε.
 • ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ