Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

3a 001 3b 001