Κειμενα

Διπλωματική εργασία

 • Nicola Dorizα , “La abitazione in Atene nell’19o secolo. Analisi e tipologia”, Venezia, 1986.

Η μελέτη συνοδεύεται και από συνθετική πρόταση τριών κατοικιών.

Βιβλία

 • Νικόλα Ντόριζα, Τα κτίρια του Πειραιά κατά το 19ο αιώνα, έκδοση Ε.Φ.Δ.Θ.Π., Αθήνα, 1998.
 • AA.VV. Πειραιάς Ιστορία και Πολιτισμός, Ν. Ντόριζα Πολεοδομία, Αρχιτεκτονική & Βιομηχανικά κτίρια του Νεοκλασικισμού, Αθήνα, εκδόσεις Μίλητος 2001

Κείμενα

 • Νικόλα Ντόριζα, «Τυπολογία της κατοικίας στην Αθήνα τον 19ο αιώνα», Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων τ.25, σελ.50-57. Μάρτιος-Απρίλιος 1990
 • Νικόλα Ντόριζα, Η κατοικία στο Νεοκλασσικό Πειραιά», Αφιέρωμα Πειραιά. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ένθετο Κυριακάτικης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, Απρίλιος 1995
 • Νικόλα Ντόριζα, «Βενετία, Ραντεβού στην πόλη που αντιστέκεται στο χρόνο», Manager, τ.3, σελ.94, Ιανουάριος 1990
 • Νικόλα Ντόριζα, «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», εφημερίδα ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, τ.1, Δεκέμβριος 1994.
 • Νικόλα Ντόριζα, «Το λιμάνι του Πειραιά .Ιστορική και Πολεοδομική αναφορά», Πειραιάς : εμπορικές και ναυτιλιακές Δραστηριότητες στο λιμάνι, ΑAVV, Κατάλογος Έκθεσης, Ιούνιος 1998.
 • Νικόλα Ντόριζα, «Αποκατάσταση και διατήρηση νεοκλασικών κτιρίων», LIVING, τ. 100, σελ.136-141, Απρίλιος 1999
 • Νικόλα Ντόριζα, «Ο Πειραιάς μιας άλλης εποχής», Ναυτικά Χρονικά, τ.28, σελ. 78-82, Ιούνιος 2000
 • Νικόλα Ντόριζα, «Η Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας – Η Αρχιτεκτονική παρέμβαση», ΚΤΙΡΙΟ, τ. 130,σελ. 59-62,
 • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000