Βιογραφικό

1995-98
Ιστορική έρευνα, συγγραφή και έκδοση του βιβλίου του Ν. Ντόριζας, “Τα κτίρια του Πειραιά κατά τον 19ο αιώνα”, έκδοση Φ.Δ.Θ.Π., 1998.

1995
Πολεοδομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βενετίας

1991-92 
Σεμινάρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. “Seminaire Atelier Europeen de Projet Urbain” στο Saint Malo, στη Γαλλία. Ειδίκευση στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Συμμετοχή στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, με ομάδα Ιταλών αρχιτεκτόνων (A. Cornoldi, A. Rabachini, E. Meneghetti, M. Vizzini).

1981-86
Αρχιτεκτονική Σχολή της Βενετίας I.U.A.V. με διπλωματική διατριβή στην έδρα “Caratteri Tipologici di Architettura”.